Lieskovská cesta 1, 821 06 Bratislava
0904 947 494
kvetybratislava@gmail.com

Kompletný servis

Požiadavkám zákazníkov limit neurčujeme … samozrejmá je fakturácia , Zmluvné dodávanie … je len na klientovi …   
možné doručenie zákazníkovi na adresu.